Bæst: Det yderste rum ★★★★★☆

Bæst bevæger sig i alternativ/psych rock med debutudgivelsen Det yderste rum, som viser et projekt, der allerede har en veldefineret lyd og mange kvaliteter.  Jacob Koefoed, der står bag Bæst, er ikke nogen uerfaren herre, og har en række tidligere projekter på cv’et, blandt andre Battle og Little Bird. Der er da også en gennemgående … Continue reading Bæst: Det yderste rum ★★★★★☆